Начало Обратна връзка Карта на сайта
Change Language: English Булгарски
   
 
 
 

10 February 2020

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0653-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия ... oще

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ОТДЕЛ
Технологичният отдел на завода работи с програмни продукти
АUTOCAD MECHANICAL 2011 и NX 8; 8,5

УЧАСТЪК ЗА МОДЕЛИ
Завода има собствен участък за изработване на модели. Моделите са изработени от дърво, епоксидна смола или метал.

СЪРЦАРНО ОТДЕЛЕНИЕ
Производството на сърца се извършва на полуавтоматични съоръжения или ръчно по метода CO2.УЧАСТЪК ФОРМОВКА
В зависимост от големината на отливката форменето се извършва в един от следните формовъчни участъци:

Участък машинна формовка
Размери на касите за формовка: 1000 х 800 х 250/ 250 мм.,
Възможности за ед. тегло на отливките 10 кг. до 300 кг.
Формовъчни машини са Foromat 40.

Механизиран участък за средногабаритни отливки
Размери на касите за формовка: в зависимост от габаритите на отливката.,
Оптимално натоварване на формата 300 – 5000 кг. годна отливка.

Участък ръчна формовка
Използва се за средни и едрогабаритни отливки с единично тегло до 6 000 кг.,
Размери на касата max. 5000 х 2400 х 1500 мм.

Методи на формене:
- СО2 със силикатни крепители
- Алфасет

ТОПИЛЕН УЧАСТЪК
Леярната разполага с 2 броя електродъгови пещи – 5 тона и 8 тона и 2 броя индукционни пещи ИП – 1600.
Разливането на метала е стопорно.
Измерването на температурата на метала е контактно – с потопяеми термодвойки.

УЧАСТЪК ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ОТЛИВКИТЕ
Извършва се както грубо така и финно почистване на отливките. Почистването на отливките се извършва в дробометни машини. Грубото почистване се извършва ръчно, с пневмопистолет, а финното - дробометно с едрина на дробинките 2 мм. в барабани и камери.

 

ТЕРМООБРАБОТКА
Възможностите за термообработка в "Метаком - СЛЗ" АД се обуславят от наличното оборудване в завода:
• камера с размери 4900х2200х1700 (газова) – 2 броя;
• камера с размери 1000 х 900 х 1900 мм. (електронагряване) – 3 бр.
• камера с размери 3000 х 2000 х 2000 мм. (електронагряване);
• вана за маслена закалка 2000х3000х1000 мм.
Максимална температура на нагряване 1100°С.

МЕХАНИЧЕН УЧАСТЪК
Възможностите за груба механична обработка са както следва:
• габарити: 2800 х 1800 мм.
• ротационна конфигурация: до Ф 2000 мм., Ф 500 мм. с дължина до 2500 мм.
• машини с CNC – обработващи центри.

Широката гама продукти като марки стомани и чугуни и големият диапазон на габарити и единични тегла на изделия ни прави гъвкави да посрещнем предизвикателствата на пазара и удовлетворим изискванията на нашите клиенти.КАЧЕСТВО НА ПРОДУКЦИЯТА
Качеството на готовите изделия се гарантира с помощта на:
• спектрален анализ
• химически анализ
• металографски анализ
• физикомеханични изпитания (якост на опън, провлачане, удължение, свиване, ударна жилавост и твърдост по Бринел)
• лабораторен контрол на формовъчните и сърцевите смеси (якост на мокро и сухо, газопроницаемост, влагосъдържание и др.)
• лабораторен контрол на входящи материали
• Безразрушителен контрол:
UT - ултразвуков контрол
MT - магнитна дефектоскопия
PT - пенетратен контрол

 
Обратно Нагоре
начало | за нас | производствен процес | продукти | референции | кариери | новини | контакти
Created by