Начало Обратна връзка Карта на сайта
Change Language: English Булгарски
   
 
   

10 February 2020

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.077-0653-C01 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия ... oще

 

"МЕТАКОМ – СЛЗ ИНВЕСТ" АД притежава дългогодишен опит в производството на стоманени и чугунени фасонни отливки.
От основаването на завода през 1965г. до днес, се произвеждат фасонни отливки по метода на стационарното леене в пясъчно-глинести форми.
По-голямата част от продукцията ни е предназначена за клинтите ни Финландия, Германия, Австрия, Англия, Франция.
Сертификати: BS ISO 9001:2008, BS OHSAS 18001:2007

Обща площ: 105 000 m2.
Единичното тегло на отливките е от 5.00 кг. до 9000 кг.

Meтаком представяне

За контакти

 
 МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД, е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.001-0128-C01/ 23.12.2015 г., за изпълнение на Проект: «Технологично подобряване на производствения процес на  МЕТАКОМ СЛЗ ИНВЕСТ АД»  чрез закупуване на  Система за регенериране на пясък, включваща тръскаща решетка, хромитов сепаратор и  динамична регенерация - 1 брой, Смесители за формовъчни смеси - 2 броя,   Вертикален обработващ център - 1 брой и Струг - 1 брой.

Максималният размер на общо допустимите разходи по проекта възлиза на 1610408.22 лв.

Предоставяната от Управляващия орган безвъзмездна  финансова помощ е в максимален размер 966244,93 лв.и представлява 60% от допустимите разходи по проекта. Тя се предоставя съобразно условията  на Регламент / ЕС/ № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 год. за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора / ОВ L  107/ 1 от 26.06.2014 г/ и представлява регионална инвестиционна помощ по чл. 14 от посочения Регламент.

 
Обратно Нагоре
начало | за нас | производствен процес | продукти | референции | кариери | новини | контакти
Created by